יהיה!

מה נעשה ביומן ומה נפרסם בבלוג באסטר
איני יודע
מה שאני יודע
שבלוגבאסטר כותבים מחובר
בדרך כלל באנגלית
ואפשר גם
בלוג באסטר
כי אין חוקיות מסויימת שצריך לעמוד
בה בבלוג
והבלוג מדבר את מה
שאיש אינו דיבר
וזה איך להיות
וכולי וכולי…
יומן שמעורר
השראה לכתוב
גם.
יומן שהפשטות שלו
היא
שטות.
יומן שמפשיט
ממך את הבגדים
מבלי שתרצי להתפשט
כשתקראי את היומן
והזין סתם עומד
על גברים שעירים
עם שפם
כשהגב תפס
זנב.
יומן שלפני ששסיימת לקרוא
כבר גמרת
את כל הדיו
והיומן לא מודפס
היומן נמצא בתוכנית שמחבבת את
הסביבה
יומן בצבע
סגול כחול צהבהב.
יומן שנובח
עלייך סתמכך
כי אני צב
יומן שמכבד את הבריאות
ומאחל בריאות
לכל היומנות.
יומן
שה
Baster שלו
זה
אהב אאהב