קטגוריות
Uncategorized

יומן כל היומנים הריקים

BlogBaster
יומני היקר, יומנה של אנה פראנק
ויומן כל היומנים הריקים
אני כותב בשמי ובשמם של אלו
שאין להם יומנים
בשביל להגיד את מילותם
ולהביע את קול
האנשים
ה – xpx

זהו יומן אנונימי
שמדבר את כאבם
חוויתם
וחוויית כל הארנבים
הפחדנים
על המפה,
יומן שנועד
לשחרר
את פחדי הקטן על הנייר.
היומן של השפן